Elektronikaffald, E-waste, IT-bras – kært barn har mange navne, men det er i sidste ende det samme: Udstyr der ikke længere er behov for.

Elektronikaffald

Hvad er elektronikaffald?

Alt elektronisk udstyr, der er gået i stykker og ikke længere virker, er elektronikaffald. Det giver næsten sig selv. Men det er meget mere end bare gamle og ødelagte mobiler og bærbare computere. Faktisk er ethvert stykke elektronisk udstyr, der ikke længere er ønsket – og dermed overflødig – uanset om det stadig virker eller ej, elektronikaffald.
Elektronisk udstyr bliver ofte udskiftet i takt med, at der kommer en nyere og bedre model, som kan lidt mere, selvom det gamle stadig fungerer. Det er der bestemt ikke noget forkert i – tværtimod. Men det betyder ikke, at det gamle elektronik bare bør smides ud, for der er rigtig mange komponenter og ressourcer, som kan genbruges.

Mange virksomheder har nogle klare retningslinjer for, hvor gammelt deres IT-udstyr må være. Det kan f.eks. betyde, at de har computere eller servere, der kun er 2-3 år gamle, som de ikke længere kan bruge, fordi det ikke er tilstrækkeligt ifht. deres behov. Det er ofte større virksomheder og datacentre, der har sådanne it-politikker. Mindre virksomheder, som ikke har behovet for det allernyeste udstyr, kan derfor med fordel købe det brugte udstyr og dermed spare penge. Det giver samtidig en økonomisk fordel for de virksomheder, som skal skille sig af med det brugte udstyr. Det er genbrug, når det er bedst.

6 korte fakta om elektronikaffald

  1. Det er kun mellem 15-20 procent af alt elektronikaffald, der genbruges.
  2. Mængden af elektronikaffald på verdensplan forventes at stige med ca. 8 procent om året.
  3. 240 kg fossilt brændsel, 21,7 kg. Kemikalier og 1,5 tons vand bruges der til fremstilling af én computer + én skærm.
  4. Elektronikaffald indeholder ofte farlige stoffer, som kan påvirke miljøet negativt.
  5. Meget af det der i dag bliver markeret som elektronikaffald er slet ikke affald. Det er ofte udstyr, der kan genbruges som hele systemer eller reservedele. Eller det kan genbruges til materialegenvinding.
  6. 20 – 50 millioner tons elektronikaffald produceres hvert år på verdensplan.

Ifølge Miljø- og fødevareministeriet ender halvdelen af Danmarks elektronikaffald på det sorte marked. Det betyder, at der ikke er styr på, hvor værdifulde ressourcer som f.eks. guld, sølv og kobber ender, hvilket bidrager til, at op til 400 mio. kroner årligt går tabt, fordi de værdifulde materialer ikke udvindes af affaldet og bruges igen.

Den største skyggestrøm opstår i forbindelse med virksomheders håndtering af elektronikaffald som f.eks. computere, servere, telefoner, ventilationsudstyr, printere osv. Mange virksomheder afleverer denne type affald direkte til affaldsbehandlere og skrothandlere i forbindelse med afhentning af øvrigt affald fra virksomheden.” – Partnerskab for indsamling af elektronikaffald nedsat af miljø- og fødevareministeriet.

Genbrug er vejen frem

Vi tror på, at genbrug af IT-udstyr, og elektronikprodukter generelt, bidrager til, at vores branches påvirkning af miljøet mindskes. Samtidig kan det være med til, at mængden af elektronikaffald reduceres.

Referencer
thebalance.com/e-waste-recycling-facts-and-figures-2878189
electronicstakeback.com/wp-content/uploads/Facts_and_Figures_on_EWaste_and_Recycling.pdf
dosomething.org/us/facts/11-facts-about-e-waste
www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/trends/trends_Chemicals_mining_transport_waste/ch4_waste_management.pdf
mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/halvdelen-af-danmarks-elektronikaffald-ender-paa-det-sorte-marked/

Læs også vores blogindlæg om den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

OBS. Vi handler ikke med private

KONTAKT INFO
Tlf: 7171 4040
info@brugt-it.dk

Info om cookies

CVR NUMMER
32783643

ADRESSE
brugt-it
Jellingvej 26
9230 Svenstrup J