Kontakt brugt-it.dk

Bæredygtighedsprofil

På denne side kan læse vores bæredygtighedsprofil og lære om elektronikaffald (også kaldet E-waste) og it-branchens hårde indvirkning på miljøet. Du kan også læse om, hvordan vi, sammen, kan gøre indvirkningen på miljøet mindre til fordel for os alle. Ved genanvendelse af IT-udstyr bidrager vi netop til bestræbelserne på at gøre denne indvirkning mindre. Det er nemlig i produktionen af elektronikprodukter, hvor den største indvirkning kan findes.

Hvad er elektronikaffald?

Elektronikaffald er meget mere end bare gamle og ødelagte mobiler og bærbare computere. Elektronikaffald er faktisk ethvert stykke elektronik, der ikke længere er ønsket og dermed også overflødig – uanset om det stadig fungerer eller ej. Det kan være det indholdsmæssigt er forældet, og at det derfor er blevet udskiftet med en nyere model. TV, VHS- og DVD-afspillere, printere, faxmaskiner, computere, skærme, tablets er blandt de mange forskellige elektronikprodukter, der kategoriseres som elektronikaffald, når de ikke længere er ønskede.

 

6 korte fakta om elektronikaffald

  1. Det er kun mellem 15-20 procent af alt elektronikaffald, der genbruges.
  2. Mængden af elektronikaffald på verdensplan forventes at stige med 8 procent om året.
  3. Der bruges 240 kg fossilt brændsel, 21,7 kg. Kemikalier og 1,5 tons vand til fremstilling af én computer og skærm.
  4. Elektronikaffald indeholder ofte farlige stoffer, som kan påvirke miljøet negativt.
  5. Meget af det der i dag bliver markeret som elektronikaffald er slet ikke affald. Det er ofte udstyr, der kan genbruges som hele systemer eller reservedele. Eller det kan genbruges til materialegenvinding.
  6. 20 – 50 millioner tons elektronikaffald produceres hvert år på verdensplan.

 

Genbrugt IT

Vi tror på, at IT genbrug bidrager til, at vores branches påvirkning af miljøet mindskes. Samtidig kan det være med til, at mængden af elektronikaffald reduceres. Vi forstår og anerkender, at vi må aktivt må gøre noget ved problemet, så genbrugt IT får en plads hos danske virksomheder. Vi ved naturligvis, at vi ikke alene kan løse problemet. Det kræver, at mange flere virksomheder og privatpersoner får øjnene op for det, og aktiv vælger at genbrugt it til. Vi tror på, at vi ved at være opmærksom på problemet og gøre, hvad vi kan ved det, er bedre end at gøre ingenting. Forhåbentligt vil andre virksomheder følge trop. Mange er allerede opmærksom på problemet, men flere virksomheder skal lave en bæredygtighedsprofil før problemet formindskes mærkbart.

Brugt IT-udstyr af blandt andet servere, controllere og netværksudstyr er vores speciale. Vi køber meget brugt IT-udstyr hver uge, og det sker desværre en gang imellem, at vi bliver nødt til kassere noget af det, fordi det ikke længere virker og er defekt. Det betyder derfor, at det klassificeres som elektronikaffald. For at sikre at vi kasserer elektronikaffald korrekt i henhold til miljøstyrelsens forskrifter, bruger vi virksomheden Stena Recycling, som er godkendt af Miljøstyrelsen og har alle de rigtige ISO-certificeringer vedrørende håndtering af elektronikaffald. De genbruger alle genanvendelige komponenter og materialer fra elektronikaffald, hvilket er en nøglefaktor for os.

Miljøvenlig pakning

Vi sender dagligt rigtig mange pakker ud til virksomheder i hele norden. Derfor går vi meget op i, at vores pakkemateriale er miljøvenligt og nedbrydeligt. Vi bruger blandt andet puder lavet af genbrugspap som pakkefyld, for at undgå at pakkerne bliver skadet under transport.

Miljøvenligpakning

 

Har du spørgsmål omkring vores bæredygtighedsprofil eller genbrugt it, er du meget velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller på tlf. 7171 4040.

Referencer

www.thebalance.com/e-waste-recycling-facts-and-figures-2878189
www.electronicstakeback.com/wp-content/uploads/Facts_and_Figures_on_EWaste_and_Recycling.pdf
www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-e-waste
www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/trends/trends_Chemicals_mining_transport_waste/ch4_waste_management.pdf

CVR NUMMER
32783643

ADRESSE
brugt-it
Lyngvej 5
9000 Aalborg